อัตราราคาโฆษณา

ราคา (ต่อเดือน)ความยาว โฆษณาจำนวนครั้งโฆษณา ต่อวัน
10,000 บาท15 วินาที16 ครั้ง
15,000 บาท15 วินาที32 ครั้ง
25,000 บาท30 วินาที32 ครั้ง
27,500 บาท30 วินาที48 ครั้ง
30,000 บาท30 วินาที64 ครั้ง
40,000 บาท30 วินาที90 ครั้ง
(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)