ข้อมูลเชิงเทคนิค

จอภาพ LED : ขนาด 8.62 x 14.06 เมตร